logo

Daily Archives: January 3, 2019

เว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “TYO Mascot Competition” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป สีมาสคอต : ใช้สีของโลโก้ต่อยอดออนไลน์ (#EA0029 / #3DAE2B / #194F90) เป็นหลัก โดยสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก : ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานมาที่ Email: [email protected] เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ ไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง .jpg .jpeg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุเหตุผล ตั้งชื่อผลงาน และรายละเอียดโครงการฯ โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง รอบตัดสิน : ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล […]
Read more
Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ Fin Freedive Fin Freedive (ฟิน ฟรีไดฟ์) เป็นอุปกรณ์สำหรับกีฬาดำน้ำที่เรียกว่า Freedive (ฟรีไดฟ์) การดำน้ำตัวเปล่า เป็นกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบดำน้ำลึก คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เงื่อนไขการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนแบรนด์ และไม่จำกัดจำนวนผลงาน แบรนด์ Leaderfins จากประเทศ Estonia www.leaderfins.com แบรนด์ SPIERRE จากประเทศ South Africa www.spirre.com แบรนด์ Penetrators จากประเทศ Australia www.penetratorfins.com แบรนด์ CarbonioGFT จากประเทศ Italy www.carboniogft.com […]
Read more
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ ประเภทการประกวด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลทั่วไป ลักษณะผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ […]
Read more
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รางวัลการประกวด ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort