logo

Yearly Archives: 2019

Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ Fin Freedive Fin Freedive (ฟิน ฟรีไดฟ์) เป็นอุปกรณ์สำหรับกีฬาดำน้ำที่เรียกว่า Freedive (ฟรีไดฟ์) การดำน้ำตัวเปล่า เป็นกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบดำน้ำลึก คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เงื่อนไขการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนแบรนด์ และไม่จำกัดจำนวนผลงาน แบรนด์ Leaderfins จากประเทศ Estonia www.leaderfins.com แบรนด์ SPIERRE จากประเทศ South Africa www.spirre.com แบรนด์ Penetrators จากประเทศ Australia www.penetratorfins.com แบรนด์ CarbonioGFT จากประเทศ Italy www.carboniogft.com […]
Read more
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ ประเภทการประกวด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลทั่วไป ลักษณะผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ […]
Read more
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รางวัลการประกวด ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท […]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu