logo

Yearly Archives: 2019

Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ Fin Freedive Fin Freedive (ฟิน ฟรีไดฟ์) เป็นอุปกรณ์สำหรับกีฬาดำน้ำที่เรียกว่า Freedive (ฟรีไดฟ์) การดำน้ำตัวเปล่า เป็นกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบดำน้ำลึก คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เงื่อนไขการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนแบรนด์ และไม่จำกัดจำนวนผลงาน แบรนด์ Leaderfins จากประเทศ Estonia www.leaderfins.com แบรนด์ SPIERRE จากประเทศ South Africa www.spirre.com แบรนด์ Penetrators จากประเทศ Australia www.penetratorfins.com แบรนด์ CarbonioGFT จากประเทศ Italy www.carboniogft.com […]
Read more
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ ประเภทการประกวด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลทั่วไป ลักษณะผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ […]
Read more
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รางวัลการประกวด ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท […]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama