logo

Daily Archives: November 6, 2018

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๑. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สื่อความหมายถึงศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ๒. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน เจ้าของผลงานส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๑ ชิ้น เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้ออกแบบว่าสื่อถึงความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, psd , jpg หรือ png หากเป็นไฟล์ที่ออกแบบโดย Photoshop ขนาดไฟล์ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ Pixels (จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้) […]
Read more
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมใบประกาศ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดผลงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผลงานที่ส่งประกวด ต้องออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ผลงานที่ส่งประกวดภายใต้แนวคิด “ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ” ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายเหตุ หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางพิพิธภัณฑ์จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลงานทุกแบบที่ส่งประกวด ทางพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และสามารถนำผลงานที่ออกแบบ และได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยทางพิพิธภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะต้องจัดส่งไฟล์ ai, psd หรือ eps […]
Read more
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 26 – 28 ตุลาคม 2561
Read more
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้น ม.4/1 ร่วมเข้าการประกวด The 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2018 ณ สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ได้รับรางวัล second prize โดยมี คุณครู งามนิจ ภู่เจริญ เป็นผู้บรรเลงเปียโนประกอบ และคุณครู ภาคภูมิ ดวงแก้ว เป็นผู้สอน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama