logo

Daily Archives: November 6, 2018

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๑. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สื่อความหมายถึงศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ๒. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน เจ้าของผลงานส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๑ ชิ้น เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้ออกแบบว่าสื่อถึงความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, psd , jpg หรือ png หากเป็นไฟล์ที่ออกแบบโดย Photoshop ขนาดไฟล์ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ Pixels (จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้) […]
Read more
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมใบประกาศ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดผลงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผลงานที่ส่งประกวด ต้องออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ผลงานที่ส่งประกวดภายใต้แนวคิด “ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ” ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายเหตุ หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางพิพิธภัณฑ์จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลงานทุกแบบที่ส่งประกวด ทางพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และสามารถนำผลงานที่ออกแบบ และได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยทางพิพิธภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะต้องจัดส่งไฟล์ ai, psd หรือ eps […]
Read more
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 26 – 28 ตุลาคม 2561
Read more
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้น ม.4/1 ร่วมเข้าการประกวด The 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2018 ณ สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ได้รับรางวัล second prize โดยมี คุณครู งามนิจ ภู่เจริญ เป็นผู้บรรเลงเปียโนประกอบ และคุณครู ภาคภูมิ ดวงแก้ว เป็นผู้สอน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort