logo

Monthly Archives: November 2018

30 พฤศจิกายน 2561 เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีและผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิญญาณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากอดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคต” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-17.30 น. (1.30 ชั่วโมง) ณ ห้อง 304 ติวโดย อาจารย์ Hanroug Du โดยมี มหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร และ เตรียมเอกสารประกอบการติวให้  
Read more
กิจกรรมการฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ฺ
Read more
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา มิสสุรางค์ ศรีสุทธินันทน์ ได้เชิญวิทยากร ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์ อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ศิษย์เก่า ASC รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรให้วามรู้แก่นักเรียน ชั้น ม.2 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญปัญหาและความเป็นจริงของชีวิต รู้จักปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
Read more
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ฝ่านอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  โรงเรียนมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภค  
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ประมวลภาพสีสันบรรยากาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ <<<<<<< ประมวลภาพกิจกรรม part1 ประมวลภาพกิจกรรม part2
Read more
ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี….เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วทั้งประเทศ….ได้มาร่วมแข่งขันและสร้างเครือข่ายนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ****รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Read more
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ฟื้นฟูจิตใจ   ณ บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   โดยเซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์
Read more
  วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้เราสนใจคนจน เชิญมาร่วม มิสซา  ช่วยเหลือ  และร่วมรับประทานอาหาร   พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น ลูกที่รักทั้งหลาย  “ผู้ยากจนทูลขอ  องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง”
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort