logo

Monthly Archives: November 2018

30 พฤศจิกายน 2561 เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีและผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิญญาณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากอดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคต” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-17.30 น. (1.30 ชั่วโมง) ณ ห้อง 304 ติวโดย อาจารย์ Hanroug Du โดยมี มหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร และ เตรียมเอกสารประกอบการติวให้  
Read more
กิจกรรมการฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ฺ
Read more
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา มิสสุรางค์ ศรีสุทธินันทน์ ได้เชิญวิทยากร ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์ อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ศิษย์เก่า ASC รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรให้วามรู้แก่นักเรียน ชั้น ม.2 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญปัญหาและความเป็นจริงของชีวิต รู้จักปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
Read more
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ฝ่านอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  โรงเรียนมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภค  
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ประมวลภาพสีสันบรรยากาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ <<<<<<< ประมวลภาพกิจกรรม part1 ประมวลภาพกิจกรรม part2
Read more
ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี….เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วทั้งประเทศ….ได้มาร่วมแข่งขันและสร้างเครือข่ายนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ****รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Read more
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ฟื้นฟูจิตใจ   ณ บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   โดยเซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์
Read more
  วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้เราสนใจคนจน เชิญมาร่วม มิสซา  ช่วยเหลือ  และร่วมรับประทานอาหาร   พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น ลูกที่รักทั้งหลาย  “ผู้ยากจนทูลขอ  องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง”
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama