logo

Daily Archives: October 9, 2018

#กิจกรรมสัมผัสภาษาทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ————————————————————– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะนักเรียนและครู จำนวน 72 คน เดินทางไปเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและทัศนศึกษา ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-14 ต.ค. 2018
Read more
ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบุคลากรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยความสุขของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บัณฑิต คงศักดิ์ไพบูลย์ มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ #ครูยุคใหม่ #ครูยุค 4.0
Read more
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน ทดสอบ TOEFL ITP วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 อาคาร 1 ห้อง 303 เวลา 9.00-11.00 น.
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan