logo

Daily Archives: October 9, 2018

#กิจกรรมสัมผัสภาษาทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ————————————————————– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะนักเรียนและครู จำนวน 72 คน เดินทางไปเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและทัศนศึกษา ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-14 ต.ค. 2018
Read more
ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบุคลากรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยความสุขของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บัณฑิต คงศักดิ์ไพบูลย์ มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ #ครูยุคใหม่ #ครูยุค 4.0
Read more
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน ทดสอบ TOEFL ITP วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 อาคาร 1 ห้อง 303 เวลา 9.00-11.00 น.
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama