logo

Daily Archives: September 5, 2018

OneSiam ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปวิดีโอ “OneSiam The Extraordinary Clip” หัวข้อ “Extraordinary Experience” ประสบการณ์สุดพิเศษแห่งการใช้ชีวิต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท คุณสมบัติผู้ร่วมส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี รวมกลุ่มตั้งแต่ 2-5 คน ผู้ส่งผลงานที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย แนบใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคคลทั่วไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมทีมทุกคน กติกาการประกวด กติกาการประกวดรอบที่แรก ส่งพอร์ตผลงานวิดีโอ (ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำขึ้นใหม่) […]
Read more
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักต่อเรื่องเอดส์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดเรื่องราว เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านการทำหนังสั้นได้ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18-23 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละ 3- 5 คน ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ หมายเหตุ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา กำหนดเวลา สามารถส่งผลงานได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 […]
Read more
คุณนภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้ปกครองของ นางสาวลลิตสินี ณรงค์อินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มาแบ่งปันความรู้เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 (เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน) โดยนักเรียนช่วยกันจัดกิจกรรมฝึกพับกระดาษ ร้องเพลงประกอบท่าทางให้ความสนุกสนานกับน้องๆ และทางโรงเรียนได้มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama