logo

Daily Archives: July 3, 2018

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   อังคารที่  23  ตุลาคม  2561 เวลา  8.30-15.00   น.  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ พุธที่  30  ตุลาคม  2561 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน เสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2561 เวลา  9.00 […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama