logo

Yearly Archives: 2018

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
Read more
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เทศกาลแห่งความชื่นชมและยินดีเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดวจนพิธีกรรมแห่พระกุมารเพื่อให้คณะเซอร์คณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีและมอบความรักและสันติสุขต่อกันและกันโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะคุณพ่อ บราเดอร์ ร่วมพิธีในครั้งนี้และทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กราบอำนวยพรอธิการิณีและคณะเซอร์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ท่านอธิการิณี เชอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม พร้อมคณะเซอร์ ผู้แทนครู และตัวแทนนักเรียนกราบอำนวยพร พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนาม พุธที่ 12 ธันวาคม 2561
Read more
30 พฤศจิกายน 2561 เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีและผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิญญาณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากอดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคต” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-17.30 น. (1.30 ชั่วโมง) ณ ห้อง 304 ติวโดย อาจารย์ Hanroug Du โดยมี มหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร และ เตรียมเอกสารประกอบการติวให้  
Read more
กิจกรรมการฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ฺ
Read more
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา มิสสุรางค์ ศรีสุทธินันทน์ ได้เชิญวิทยากร ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์ อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ศิษย์เก่า ASC รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรให้วามรู้แก่นักเรียน ชั้น ม.2 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญปัญหาและความเป็นจริงของชีวิต รู้จักปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
Read more
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ฝ่านอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  โรงเรียนมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภค  
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama