logo

Daily Archives: December 2, 2017

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับธิดาของท่าน ให้ บรรลุเป้าหมายที่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางแผนไว้ โดยแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางด้วนวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ทบทวนวันมอบตัว และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 [srizonfbalbum id=19]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama