logo

Daily Archives: November 5, 2017

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทยไปอินเตอร์”โดย นางสาวณิชกานต์ ตัณฑวิรุฬห์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ผลงาน “Water hyacinth polymer” และได้ร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมาสเตอร์ศักดิ์ชัย บุญทองดี เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บมจ.อสมท. [srizonfbalbum id=9]
Read more
นางสาวดาราวลี ดุรงค์พิสิษฏ์กุล ชั้น ม.5/3 นางสาวกริณฑา เหล่ามรกต ชั้น ม.5/6 นางสาวรสิตาภรณ์ พิทันโชติ ชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ ภายใต้หัวข้อ “นิทานกระดาษ” ภายในงาน นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 36 ( Study in Japan Fair 2017 ) จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์เทอมินอล เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 [srizonfbalbum id=10]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama