logo

Monthly Archives: November 2017

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนและงานกิจการลูกเสือเนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย มาสเตอร์สุริยา แจ่มจำรัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ [srizonfbalbum id=18]
Read more
นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขัน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน “เดี่ยวขิม 7 หย่อง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 โดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคัดเลือกระดับภาค วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ จังหวัดนครนายก โดยมิสนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน [srizonfbalbum id=17]
Read more
การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ห้องหอประชุม (11-101) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต “RSU English Langguage Academic Contest 2017” นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Good Deeds My Dad did” นางสาวนภสร ไกรนรา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดย Miss Cecilia Parallag เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากเพจ RSU English Majors [srizonfbalbum id=16]
Read more
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 โดยเซอร์วัชรินทร์ เกตุรัตน์ นำผู้แทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน ไปจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ระบายสีรูปภาพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีชาย อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี [srizonfbalbum id=14]
Read more
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและสาธิตการดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ [srizonfbalbum id=15]
Read more
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี คลิป วิดีโองานกีฬาสีสามารถติดตามได้ที่ channel youtube https://www.youtube.com/channel/UCx0epUq4oX8cuHB6qtUjB0w [srizonfbalbum id=13]
Read more
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทยไปอินเตอร์”โดย นางสาวณิชกานต์ ตัณฑวิรุฬห์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ผลงาน “Water hyacinth polymer” และได้ร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมาสเตอร์ศักดิ์ชัย บุญทองดี เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บมจ.อสมท. [srizonfbalbum id=9]
Read more
นางสาวดาราวลี ดุรงค์พิสิษฏ์กุล ชั้น ม.5/3 นางสาวกริณฑา เหล่ามรกต ชั้น ม.5/6 นางสาวรสิตาภรณ์ พิทันโชติ ชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ ภายใต้หัวข้อ “นิทานกระดาษ” ภายในงาน นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 36 ( Study in Japan Fair 2017 ) จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์เทอมินอล เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 [srizonfbalbum id=10]
Read more
“อ.ส.ค.น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เมื่อวานนี้ เวลา 15.20 น. เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการและคุณนิรันดร์ นิรันดร์วิชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้นำคณะเซอร์ ครูและนักเรียนทั้งแผนกมัธยมและประถม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก โครงการพิเศษ “อ.ส.ค.น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” เพื่อสานต่อและสนับสนุนโครงการใน [srizonfbalbum id=8]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 [srizonfbalbum id=7]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama