logo

งานแนะแนว

งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับสถาบัน The Coach Education จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 48 คน ในหัวข้อ  TU-GET Prepration จัดสอนโดย AJ.Steven ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี แนะนำหลักสูตร การเรียน การสอน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม และการครัว ให้กับนักเรียนที่สนใจ  ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
Read more
วันที่ 8 สิงหาคม 2562  กิจกรรม True ปลูกปัญญา School Tour Upskill O-net โดยคุณกฤศ ลิกขไชย และคุณกันตภณ ตาดทองแถว พร้อมทีมงานที่มามอบซิมทรู และแนะนำความรู้จากการใช้ Application ต่างๆอย่างรอบรู้และมีประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการพิชิต O-net ด้วยการฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลายและมีครบในทุกรายวิชา ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวด้านการเรียน และมีความกระตือรือร้นกับกิจกรรมดีๆที่ได้รับจากพี่ๆทีมงานทรูปลูกปัญญา ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
นางสาวสุชาวดี แสนคำนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน มาให้ความรู้เรื่อง “แนวการทำข้อสอบ HSK4” และ นางสาวณัฐธชา เปรมสุวรรณ นักเรียนทุนเฉินเจียเกิง มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน มาให้ความรู้เรื่อง การไปศึกษาต่อประเทศจีนและการขอทุนในการเรียนที่ประเทศจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
Read more
สถาบัน The Coach Education โดย AJ.SUMI & Teams จัดสอนนักเรียนในหัวข้อ IELTS Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ 6/4 จำนวน 75 คน ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.40-15.15 น.
Read more
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​  และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  จัดแนะแนวในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ บุญมา (ดร.พี่น็อต)  พี่แนะแนว TCASter อาจารย์ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์  (ครูพี่ภัทร์) ignite by OnDemand และคุณพรพิมล เรืองวุฒิชนะพืช (พี่ตาล ประธานรุ่น ASC 92) และทีมงานจาก LEARN corporation มาให้คำแนะนำ ในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน ณ ห้อง 601 เวลา 15.20-17.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
Read more
S P Jain School of Global Management ( SP Jain ) นำโดย Dr.John Fong CEO&Head of Campus (Singapore) จากประเทศสิงคโปร์ได้มาแนะนำหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นม.5และม.6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2 เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน) ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama