logo

งานแนะแนว

ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
วันที่3 ธันวาคม 2562 คณะครูอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 94 ตอน เจาะลึกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ อุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (ICRAS)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัทยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด  
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัฐนันท์ ศิริเทพวัฒนา ม.6/2 ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับทุน 100 % ของ Nanzan University (Policy Studies) ประเทศ ญี่ปุ่น    
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาภา วัฒนมงคล ม.6/5 ได้รับทุนค่าเล่าเรียน ของ Guangdong University (Business Chinese) ประเทศจีน
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) + วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 126 คน และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
#ประชาสัมพันธ์จาก งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx… 2. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU – GET (Thammasat University General English Test) โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu