logo

งานแนะแนว

ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
วันที่3 ธันวาคม 2562 คณะครูอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 94 ตอน เจาะลึกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ อุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (ICRAS)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัทยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด  
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัฐนันท์ ศิริเทพวัฒนา ม.6/2 ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับทุน 100 % ของ Nanzan University (Policy Studies) ประเทศ ญี่ปุ่น    
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาภา วัฒนมงคล ม.6/5 ได้รับทุนค่าเล่าเรียน ของ Guangdong University (Business Chinese) ประเทศจีน
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) + วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 126 คน และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan