logo

งานแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) + วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 126 คน และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
#ประชาสัมพันธ์จาก งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx… 2. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU – GET (Thammasat University General English Test) โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท
Read more
คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณฑิตา หริสมบัติ ม.6/4 ได้รับทุน APU 30% ศึกษาต่อ ณ Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.6/3 และ ม.6/4 (กลุ่มที่สนใจ) เป็นแนวทางในการเลือก คณะ / สาขาวิชา, แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐนรี วัฒนวิจิตรกุล นางสาวกัญญารัตน์ เกาศล และ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/2 และ ม.3/5 ในการเลือกแผนการเรียน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณนันท์นภัส สมบูรณ์ศักดิกุล คุณนาตยา กรรณิกา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน British Academic Center ที่แนะนำ แนวทางการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ หลักสูตร Pathway (NUCK) ให้กับนักเรียนที่สนใจ จำนวน 10 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.40-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber ในหัวข้อ Instagram Mastery ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 11 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่แนะนำ คณะ/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน พร้อมทั้งการสมัครโควตา และชิงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ พี่ๆ ม.6 ที่สนใจ จำนวน 46 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ในชั่วโมงแนะแนว และ เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ EP.2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama