logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ปีการศึกษา 2562
Read more
โปรดติดตามข่าวสารจากประกาศล่าสุด
Read more
>>>>ประกาศผลการสอบปลายภาคและผลการเรียน<<<<                                กรอก  Username   โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                               กรอก   Password    โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
Read more
ประกาศเรื่อง การรับชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ท่านผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ที่มาวัดตัวตัดชุดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) กรุณาพาธิดาของท่านมารับชุดนักเรียน   ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 100 ปี เวลา 08.30 – 12.00 น. พร้อมทั้งนำเอกสารการรับชุดนักเรียนมาเป็นหลักฐานด้วย
Read more
พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 4 มีนาคม 2563 *********************   เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)                                       –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี                                       […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu