logo

ข่าวประกาศ

ปิดรับสมัคร
Read more
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
Read more
รับสมัครนักเรียน รว่มกิจกรรม ค่ายศิลปะ ART Camp 2019 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ห้อง ศิลปะ อาคาร 2  ชั้น  3   ม.ศักดิ์ชัย  ม.สุวัฒน์และมิสสืบสาย  
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกในการมอบตัว (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ      
Read more
ประกาศผลสอบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
Read more
#ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ และกำหนดการสอนชดเชย  
Read more
#ประชาสัมพันธ์จาก งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx… 2. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU – GET (Thammasat University General English Test) โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท
Read more
     
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama