logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือพิเศษในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน Data Analysis, Electronic, Mechanic and Programming ร่วมกันสู่การพัฒนาทักษะ Criticalthinking, Creativity, Productivity and Responsibility. โอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และทีมงานได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์                 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความห่วงใยในความปลอดภัย จึงมีประกาศดังต่อไปนื้   อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งดการเรียนพิเศษในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และทางโรงเรียนจะคืนเงินในภายหลัง สอบปลายภาคเรียน         4.1 ม.ปลาย วันจันทร์ที่ 19 และวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563         4.2 ม.ต้น วันอังคารที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563   หมายเหตุ กรุณาติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน   จึงเรียนมาเพื่อทราบ   15 ตุลาคม 2563
Read more
สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยคุณพีรนุช แก้วมณี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “แนวทางการเลือกแผนการเรียนและ แนวทางการประกอบอาชีพ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนิชย์ พระสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนบทความภาษาจีนและ นางสาวบุณยาภรณ์ อบเชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัล popular vote ในการแข่งขันการเขียนบทความภาษาจีนเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันเกิดขงจื้อ ครบ 2572 ปี  
Read more
วันที่ 24 กันยายน 2563 คุณพีรนุช แก้วมณี นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคุณดรุณี อิทธิพุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเกียรติบัตรและของขวัญให้แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ นางสาวอนัญญา พรหรรษาวิจิต และ นางสาวจิดาภา เทพบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งเป็นผู้เก็บโทรศัพท์ได้ในห้องน้ำชั้น M ที่ไอคอนสยาม และติดต่อรับโทรศัพท์จากเจ้าของที่ทำหายเพื่อส่งคืน
Read more
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2563 #ลิงก์ดาวโหลดรูปภาพกิจกรรมการรับน้องทั้งหมด https://drive.google.com/…/10K6E6-HBSvG6mZQTpH…
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 สอบผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้รับทุน Stamford First Step #64 มูลค่า 100,000 บาท
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu