logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคุณครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ กราบอำนวยพรพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนาม ณ ห้องรับรองบ้านพักพระสังฆราช
Read more
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 10วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563ณ เขื่อนริมน้ำ และบริเวณบอร์ดบริหารเวลา 09.00-14.00 น.เป็นการออกบูธ จากสถาบันการศึกษากว่า 44 สถาบัน
Read more
  ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563 >>>>>>ตรวจสอบผลการเรียน<<<<<< ***กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
Read more
การอบรมเรื่องการใช้ Microsoft Team โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด สำหรับคุณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด ทะเบียนประวัตินักเรียน 64 กรอกและนำมาในวันมอบตัว >>>>Download<<<<< ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.    และเวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว   ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)           2.1 สำเนาใบสูติบัตร           2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.4 […]
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563) แนวปฏิบัติและเอกสารสำหรับลงทะเบียนมอบตัวจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวัน ที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00น >>>>>>คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ<<<<<<    
Read more
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2   แสดงบัตรประจำตัวสอบ เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ งดนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ใส่นาฬิกาข้อมือธรรมดา (นาฬิกาแบบเข็ม) สำหรับดูเวลาได้เท่านั้น แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ google maps
Read more
>>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu