logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 3-8 ธันวาคม 2562 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และมิสยุวดี เทียนไชย ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ พร้อมเสนอทุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และได้เยี่ยมชม Beijing New Talent Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ และมีการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก และมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนที่ได้ผล หลังเสร็จภาระกิจความร่วมมือทางวิชาการ นางสาวมณฑ์ ด่านธาราเดช ศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น 103 ซึ่งปัจจุบันได้มาศึกษาต่อคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Capital medical university ได้เข้าพบและพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศจีนพร้อมรับประทานอาหารร่วมกับท่านอธิการิณีและคุณครู
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ จำนวน 70 คน ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
Read more
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญการ และทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
Read more
วันที่3 ธันวาคม 2562 คณะครูอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 94 ตอน เจาะลึกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ อุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (ICRAS)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัทยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด  
Read more
ทีมงานของ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาต่อต่างประเทศต่างๆกว่า 28 สถาบัน ได้มาจัดนิทรรศการการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยแนะนำคณะ สาขาวิชา มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนและแนวทางประกอบอาชีพในงานอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
Read more
ชมความน่ารักของน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมในกิจกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนกันครับ รับชมภาพทั้งหมดจากลิงค์ข้างล่างที่แนบมาครับ สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  กิจกรรมทั้งหมด  
Read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
Read more
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดพิธี ถวายราชดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีอธิการิณีเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา นำผู้บังคับบัญชาและเนตรนารี ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
Read more
กรรมการสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมใหญ่ ครั้งที่34 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama