logo

กิจกรรมต่างๆ

วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและขอบคุณผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเสียสละเวลามาซ้อมดนตรีทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ ยังหัตถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เด็กหญิงธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กหญิงปุณยธร ขำยัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน ACC Inter-School “Spelling Bee Contest” ในงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย Miss Cecilia S. Parallag เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 #เด็กเก่งคอนแวนต์
Read more
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ 61 สู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานวิชาการ”ประจำ ปีการศึกษา 2561” และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ล่ะระดับ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 1. ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 1                                                 2.ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 2
Read more
ติวเข้มภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูกอล์ฟ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 22 มกราคม 2562
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562  เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 คณะเซอร์ คณะครู พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กและรับชมคอนเสิร์ต พี่ที Jetseter วง WHITE MOTEL และกลุ่มศิลปินจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ฺ
Read more
นที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ #คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
Read more
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณสถาบันทางการศึกษา ที่มาร่วมออกบูธ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยงานแนะแนว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบัน มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ คณะ สาขาวิชา แนวทางการศึกษา และ การประกอบอาชีพ
Read more
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 คณะบราเดอร์ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกราบอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort