logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพร้อมกันนี้โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้นร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กและรับชมคอนเสิร์ตและการแสดงของคุณครูเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน #คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุวิภา ปัญญามณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
Read more
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กราบอำนวยพรเซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และคณะเซอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกันนี้น้องๆได้ร้องเพลงบรรเลงส่งความสุขให้แก่พี่ๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนโดยคณะเซอร์จัดพิธีอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้  
Read more
วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัล เหรียญทองจากการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณครูวิสา นิลพุดซา และคุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขิมเดี่ยว7หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณครูนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องศาสนาและห้องสมุด
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama