logo

กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Read more
วันที่ 20 มกราคม 2564 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้แทนคณะครู ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In– Depth Interview) ในโครงการวิจัย เรื่อง “การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน” ดำเนินการโดยคณาจารย์และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล คุณพ่อวิชัย โภคทวี และ นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ ณ ห้องศาสนา อาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
สอนสดออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams #Social distancing #การเว้นระยะห่างทางสังคม คุณครูจัดระบบการเรียนการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”
Read more
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียน มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงวันที่ 5-14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รู้จักการให้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความเต็มใจในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
Read more
>>>>>ตรวจสอบคะแนน Pre-Onet<<<<< *เฉพาะ ม.3และม.6
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 10 ภายในงานเป็นการออกบูธ จากสถาบันการศึกษากว่า 44 สถาบัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
Read more
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็พระรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และบริเวณรอบๆโรงเรียน
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu