logo

กิจกรรมต่างๆ

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 โดยเซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับเซอร์แชรแมน บุญยวงและเซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจีน ตั้น  นางสาวธนพร วัฒนธันยานนท์  นางสาวพรปรียา พิทักษ์ชกร  นางสาวนันนลิน ลักษณาภิรมย์  นางสาวยุวาพร โมสืบแสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทีม ASC Assembly  ได้รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค”  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Read more
วันที่ 28 มีนาคม 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุการปฏิบัติการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติ แด่ มิส สุรางค์ ศรีสุทธินันทน์
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น หายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Read more
วันที่ 23 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
เด็กหญิงณภัทร ลัคนทินากร ชั้นม.2/4จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ 1st Winter Children of Asia International Sport Games ที่เมืองYuzhno-Sakhalinsk ประเทศ Russia
Read more
เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อวันที่ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหทดได้ที่ Fangepage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama