logo

Author: ithisak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563) แนวปฏิบัติและเอกสารสำหรับลงทะเบียนมอบตัวจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวัน ที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00น >>>>>>คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ<<<<<<    
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษและแนะแนว   คุณสมบัติผู้สมัคร ครูภาษาอังกฤษ จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) คุณสมบัติผู้สมัคร ครูแนะแนว จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว มีใบประกอบวิชาชีพครู เพศหญิง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2   แสดงบัตรประจำตัวสอบ เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ งดนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ใส่นาฬิกาข้อมือธรรมดา (นาฬิกาแบบเข็ม) สำหรับดูเวลาได้เท่านั้น แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ google maps
Read more
>>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น
Read more
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือพิเศษในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน Data Analysis, Electronic, Mechanic and Programming ร่วมกันสู่การพัฒนาทักษะ Criticalthinking, Creativity, Productivity and Responsibility. โอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และทีมงานได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์                 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความห่วงใยในความปลอดภัย จึงมีประกาศดังต่อไปนื้   อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งดการเรียนพิเศษในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และทางโรงเรียนจะคืนเงินในภายหลัง สอบปลายภาคเรียน         4.1 ม.ปลาย วันจันทร์ที่ 19 และวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563         4.2 ม.ต้น วันอังคารที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563   หมายเหตุ กรุณาติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน   จึงเรียนมาเพื่อทราบ   15 ตุลาคม 2563
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu