logo

Author: ithisak

#ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คุณครูวิสา นิลพุดซา และ คุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว
Read more
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2562 ASC SPORTS DAY 2019 Rompikul Games สามารถชมภาพทั้งหมดของกิจกรรมASC SPORTS DAY 2019 ได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  EP1        EP2
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาภา วัฒนมงคล ม.6/5 ได้รับทุนค่าเล่าเรียน ของ Guangdong University (Business Chinese) ประเทศจีน
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกในการมอบตัว (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ      
Read more
ประกาศผลสอบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
Read more
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ กับสถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Read more
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วจนพิธีกรรมวอนขอพระพร โอกาสเปิดภาคเรียน โดยคุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชเป็นประธานในพิธี
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ #วงPodjamarn Wind Ensemble วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama