logo

Author: ithisak

โปรดติดตามข่าวสารจากประกาศล่าสุด
Read more
>>>>ประกาศผลการสอบปลายภาคและผลการเรียน<<<<                                กรอก  Username   โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                               กรอก   Password    โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
Read more
มาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียนทุกห้องและบริเวณระเบียง ห้องประชุม ห้องน้ำ บริเวณเขื่อนริมน้ำ ใต้อาคารของอาคาร 2 ตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
Read more
ประกาศเรื่อง การรับชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ท่านผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ที่มาวัดตัวตัดชุดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) กรุณาพาธิดาของท่านมารับชุดนักเรียน   ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 100 ปี เวลา 08.30 – 12.00 น. พร้อมทั้งนำเอกสารการรับชุดนักเรียนมาเป็นหลักฐานด้วย
Read more
เซอร์ มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
Read more
พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 4 มีนาคม 2563 *********************   เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)                                       –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี                                       […]
Read more
คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยเครื่องตรวจวัดไข้แบบดิจิตัล จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และบริการแอลกอฮอล์เจล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 #โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan