logo

Author: ithisak

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ กับสถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Read more
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วจนพิธีกรรมวอนขอพระพร โอกาสเปิดภาคเรียน โดยคุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชเป็นประธานในพิธี
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ #วงPodjamarn Wind Ensemble วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
Read more
#ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ และกำหนดการสอนชดเชย  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะนักเรียนไปศึกษาและท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 คืน 7 วัน โดยสารการบินไทย ในวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) + วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 126 คน และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่1” ณ บ้านพักเยาวชนค่ายสุวรัสวดีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พวกหนูจากชมรมจิตธรรมนำอาสาได้เข้าร่วมการเข้าอบรมรับฟังบรรยายนิเวศของป่าใหญ่ ซึ่งบรรยายโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พวกหนูได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าในอุทยาน ได้เจอกับสัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิด ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็น ยกตัวอย่างเช่นได้เจอกับช้างป่าที่เดินหลงเข้ามาในอุทยานหลังจากการฟังบรรยาย ช่วงทำกิจกรรมนันทนาการได้เจอกวางป่าเดินหลงเข้ามาหาอาหาร ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมากเพราะพวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน ลิงป่าที่พบเห็นได้ทั่วไปเมื่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งนี้ และได้รู้ว่าสัตว์ป่าที่นี่ไม่กลัวคนเพราะพวกเราต้องปฏิบัติตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นพวกหนูยังได้ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ และทำจิตอาสากำจัดพืชที่เป็นอันตรายต่อสัตว์อีกด้วย ดังนั้นพวกหนูจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์และภาพความประทับใจตลอดการไปค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กราบขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ดูแลพวกหนูตลอดการไปค่าย ขอบพระคุณมูลนิธิโคเออร์ที่จัดตั้งค่ายนี้ขึ้นมา และกราบขอบพระคุณมาเซอร์ที่อนุญาตให้พวกหนูได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
Read more
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอบคุณผู้อำนวยการเขตยานนาวาและชุมชนรอบๆโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเนื่องจากภาคเรียนที่2นักเรียนต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama