logo

Author: ithisak

#โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ นางสาวรังสิมา เกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้สมัครหมายเลข 13 ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมอบเข็มสภานักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับทุนการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Central Admission System ( TCAS 1 ) จำนวน 117 คน สำรวจล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ที่มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กรุณาพาธิดามาวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ อาคาร 100 ปี
Read more
สรุปเนื้อหาสอบประเมินสรุปครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2562
Read more
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีสภานักเรียน 15 คน นำเสนอนโยบายเพื่อการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
ทีมพี่มัธยมฯแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ขอขอบพระคุณท่านอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เซอร์ คริสตอฟ เภกะนันทน์ คณะเซอร์ และคุณครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563) เพื่อความสะดวกในการมอบตัว 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ
Read more
สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อาคารเรียนที่ 2 ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา 08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์ 08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ 09.50 – 10.10 20 พัก 10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์ 11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร) * กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ * อาคารเรียน 2
Read more
“ดนตรีสานสัมพันธ์” คณะเซอร์จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนวงดุริยางค์ที่เสียสละเวลามาซ้อมดนตรีเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและสังคมรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ เขื่อนริมน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama