logo

Author: ithisak

NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท ประเภทการประกวด นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : Active Citizen หนังสือภาพเสริมความรู้ (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นวนิยายสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) ไม่จำกัดหัวข้อ สารคดีสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) หัวข้อ : ประวัติศาสตร์ การส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2562 ส่งผลงานที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองว่า […]
Read more
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “หนังรัก(ษ์)” ชิงทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หัวข้อการประกวด “หนังรัก(ษ์)” ด้วยแนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลก รายละเอียดภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัก(ษ์)” ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps หลักฐานของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562 ประกาศและมอบรางวัลในงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ 29 – 30 มีนาคม 2562 การสมัครและส่งผลงาน ส่งผลงานพร้อมหลักฐานของผู้สมัครมาได้ที่ THE B HOUSE advertising 418 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 […]
Read more
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ลิขิตรัก ณ บางรัก Sign of love” ณ อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวโดยจัดการแสดงดนตรีไทยและร้องเพลงไทยฝึกซ้อมโดยมีสนาฎยาและมีสเมย์วิสา การร้อยพวงมาลัยฝึกซ้อมโดยมีสเพียงจันทร์ การทำของชำร่วยฝึกซ้อมโดยมีสยุวดี นาที โดยมีมีสสุรางค์เป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านปลัดและแขกที่มาในงานว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความสามารถและ มีสมาธิในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณภาพจากเพจ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ผศ.ณัฐนันท์ แนวมาลี หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่งพัฒนะ ฝ่ายรับนักศึกษา ผู้ประสานงานวิทยากร มาให้คำแนะนำการจัดทำ Portfolio และ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 601 อาคาร 2
Read more
กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน และ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีและงานเลี้ยงอำลาในช่วงเย็น เมื่อวันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและคุณครูทุกคนตามมาตรการเบื้องต้น​ การป้องกันฝุ่นละออง​ (PM 2.5)
Read more
อาจารย์ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ #ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม #ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์  อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์,  อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort