logo

Author: ithisak

วันที่ 4 กันยายน 2562 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)เพื่อให้นักเรียนมีจิตอารมณ์แห่งการรักและรับใช้ผู้อื่น ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า
Read more
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ EP.2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
Read more
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดงและซินเดอเรลล่า (Cinderella)ให้กับน้องๆชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกเสรี ภาษาเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
Read more
     
Read more
#โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 18 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 18 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Blu-O-Rhythm-And-Bowl สยามพารากอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 #bowling #ASC #Assumption convent สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ คุณพีรนุช แก้วมณี ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4 ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว นุสบา บุญกูล และ นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่ง และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.55 น.
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama