logo

Author: ithisak

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สรุปเนื้อหาสอบและตารางสอบ ประเมินสรุปคร้ังที่2 ภาคเรียนที่ 2/2563 
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ ครูพร้อมสนับสนุนอย่างสุดกำลัง”
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 เวลา 09:30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Read more
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564(เฉพาะ online) สอบ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น*บางครั้งการใช้งานผ่านเครื่อข่าย AIS หรือ 3BB อาจเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ให้ลองใช้เครื่อข่ายอื่น แผนที่โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ – Google Maps
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu