logo

Author: ithisak

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 4 มีนาคม 2563 *********************   เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)                                       –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี                                       […]
Read more
คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยเครื่องตรวจวัดไข้แบบดิจิตัล จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และบริการแอลกอฮอล์เจล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 #โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่18กุมภาพันธ์2563 เซอร์มารียาหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณี ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเช่น การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ การแข่งขันตอบปัญหาสังคม การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันการฟังและการเขียนจับใจความ การแข่งขันการฟังและการเขียนสื่อความ การแข่งขันการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ การแต่งโคลงสี่สุภาพ การแต่งร่ายสุภาพ การประกวดวาดภาพหัวข้อ เด็กไทย รู้ภัยสังคม. และรางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
Read more
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเซอร์ และนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
มาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ASA Experimental Design Competition 20” หัวข้อ “THE EVERYDAY HERITAGE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 285,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป : เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ประเภทนักเรียน : เปิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าหรือต่ำกว่า เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ บริบท งานประกวดต้องนําเสนอมรดกสถาปัตยกรรมที่เป็น ‘THE EVERYDAY HERITAGE’ ที่มีอยู่จริง และแสดงให้       กรรมการเข้าใจได้ถึงสภาวะของมรดกสถาปัตยกรรมนั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ​งานออกแบบ งานประกวดแบบต้องเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมนั้น งานประกวดแบบต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน งานประกวดแบบต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ​คําบรรยาย คำบรรยายภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ กำหนดการส่งผลงาน และตัดสินรางวัล 23 มี.ค. 2563 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมา ถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน […]
Read more
TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ “รถยต์ในฝัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นการประกวด รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นอายุ 8 – 11 ปี รุ่นอายุ 12 – 15 ปี กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร. 081-956-5649 www.facebook.com/DreamCarArtContest
Read more
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้  ประเด็นที่นําเสนอ ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย คุณสมบัติของผู้สมัคร มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร เรียงความ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า […]
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama