logo

Author: ithisak

สอนสดออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams #Social distancing #การเว้นระยะห่างทางสังคม คุณครูจัดระบบการเรียนการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”
Read more
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 แนะนำแนวทางการศึกษาต่อด้านการโรงแรม, สอนการเป็นเจ้าของธุรกิจ, สอนมารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารแบบยุโรป, การผสมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ และ ศิลปะการตกแต่งกาแฟร้อน โดยสถาบัน Asian Institute of Hospitality Management in Academic Association with Les Roches (AIHM-Les Roches) ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Read more
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียน มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงวันที่ 5-14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รู้จักการให้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความเต็มใจในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu