logo

Author: ithisak

งานแนะแนว จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 88 คน และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จำนวน 79 คน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.20-18.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โดย เรียน 2 ชั่วโมง + สอบประเมินผล 1.15 ชั่วโมง อาจารย์สุปรีย์ เสาวิจิตร เป็นผู้ติว โดยมี มหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร พร้อมทั้งจัด เตรียมเอกสารประกอบการติว
Read more
กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในวันดินโลกปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 42,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนดระยะเวลา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561 ประกวดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รางวัลการประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร […]
Read more
Lady Audrey ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป “Lady Audrey VDO Contest” หัวข้อ “A Day With Lady Audrey” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท คุณสมบัติส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กติกาการประกวด ไม่จำกัดรูปแบบในการทำคลิป แต่จำกัดความยาวไม่เกิน 15 นาที เพียงเล่าเรื่องราวหนึ่งวันของคุณกับแป้ง Lady Audrey ในรูปแบบ VDO จะทำคลิปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น คลิปรีวิว Vlog หนังสั้น โฆษณา MV stop motion และอื่น ๆ ตามสไตล์ของคุณได้ไม่จำกัดรูปแบบ อัพโหลดลง youtube พร้อมติดแท็ก #LadyAudreyVDOContest ส่งลิ้งค์ youtube มาที่ In box เพจ www.facebook.com/LadyAudreyClub ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – […]
Read more
ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก คุณสมบัติ เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้ กติกา โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที […]
Read more
ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ “MOS Olympic Thailand competition  2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก คุณสมบัติ เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint) โปรแกรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word 2016 โปรแกรม […]
Read more
Uniqlo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเ้ข่าร่วมการประกวดออกแบบ UTGP 2019 “The Global T-Shirt Design Competition” ภายในตีม “Pokémon” เพื่อสร้างสรรค์ดีไซน์เสื้อยืดที่ดีที่สุดในจักรวาลโปเกมอน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม $13,500 USD กติกาการประกวด ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด,ภาพเขียนลายเส้น,ภาพกราฟฟิค,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค,ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ สำหรับใช้ทำเป็นลายเสื้อยืดเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานดั้งเดิมที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานเองเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน สามารถออกแบบลายสำหรับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ยูนิโคล่อาจทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลงานการออกแบบ สามารถเลือกสีพื้น (Body Color) ได้จากสีตัวอย่างทั้งหมด 10 สี (สีตัวอย่างเป็นเพียงสีอ้างอิงเท่านั้น และในการผลิตเพื่อจำหน่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง Body Color ตามดุลยพินิจของยูนิโคล่) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผลงานที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาพความละเอียดสูงมาให้ทางเราผลิตเป็นสินค้าจริง (ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการแปลงผลงานเป็นสินค้า) ผู้สมัครทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง สิทธิทั้งหมด (สิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 27 และ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด) ที่เกี่ยวกับรายการและผลงานที่ชนะ บริษัท เกม Nintendo, บริษัท Creatures จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท […]
Read more
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่งแบบฟอร์มส่งผลงานพร้อมชิ้นงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ชั้น 5 เลขที่ 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 กรณีจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ […]
Read more
#สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานักเรียนต่อไป
Read more
คณะในฝันสำหรับน้องๆหลายคน เปิดรอบพิเศษแล้วนะคะ สำหรับน้องๆที่ผ่านโอกาสรอบแรกที่ผ่านมา ตามคำเรียกร้องก่อนสิ้นปี … จำนวนจำดักเหมือนเดิมนะคะ… สอบถาม 0901985815
Read more
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ROMPIKUL GAMES 2018 โดยได้รับเกียรติจาก เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ที่ปรึกษาอธิการิณี เจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พิธีเปิดมีขบวนพาเหรดและแฟนซีเล่าเรื่องราวครบรอบ 120 ปี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ และได้ออกกำลังกาย   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ROMPIKUL GAMES 2018 part1 ROMPIKUL GAMES 2018 part2                                                      
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama