logo

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu