logo

“ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล”

ต้อนรับมาแมร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
“ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล”
คณะเซอร์และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอ์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu