logo

การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงวเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu