logo

ดนตรีสานสัมพันธ์

เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงานดนตรีสานสัมพันธ์ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีให้ผู้ปกครองได้รับฟังและรับชม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu