logo

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

ครูนาฏยา งามเสงี่ยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียน และเด็กหญิงพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu