logo

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมแปรอักษรเป็นรูปเลข “๙”

“ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมแปรอักษรเป็นรูปเลข “๙” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองราชย์มานานถึง 70 ปี และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ

3110

3113

31102

31103

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu