logo

รณรงค์”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับสำนักงานเขตบางรักเดิน รณรงค์”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม ณ ถนนสีลม

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu