logo

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานา ชาติ(K* bot Asia 2016)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานา ชาติ(K* bot Asia 2016)

ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow ระหว่างวันที่10-13กรกฎาคม 2559ที่ฮ่องกงนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่องTraffic Device Detectorและเป็นที่น่ายินดีนักเรียนได้ที่3 The most creative

นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ
1.เด็กหญิงอรษา เชียงแรง ม.2/4
2.เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ม.1/2
3.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ม.1/3
4.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ม.1/3
5.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ม.1/5

13781887_1153699898034597_4822982961566916537_n

13769534_1153699891367931_8915099321926727887_n

13782184_1153699894701264_7046948651603379855_n

13735556_1153698871368033_8039449606603292419_o

13734955_1153698731368047_3921803462649093554_o

13667799_1153698628034724_2322872335253986624_o

13767250_1153698541368066_6339314112161693723_o

13731039_1153698428034744_2233939284408902208_o  13680032_1153699431367977_6478811241577146369_o

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu