logo

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559
ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง

image001

อธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์

image003

image005

ภาพบรรยายกาศโดยรวม

image007

image011

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1

image013

ผู้แทนนักเรียนชั้นม. 6 กล่าวต้อนรับน้องๆ

image015

image016

ต้อนรับน้องๆสู้รั้วอัสสัมชัญฯ

image021

image022

image023

image027

สนุกสนานของพี่และน้อง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu