logo

ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559

image001

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

image003

image004

image006

ภาพบรรยายกาศภายในค่าย

image007

ตัวแทนนักเรียนตอบคำถาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu