logo

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา

image001

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  เป็นประธานในพิธีมิสซา  พร้อมด้วย         คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะเซอร์ ครู และนักเรียน  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กล่าวต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่  และขอบคุณ     คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  และคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ในโอกาสทำพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559

image003 image004 image007 image008image011image012

เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559

image016image015

นักเรียนคาทอลิกอ่านพระวาจา

image019

คุณพ่ออ่านพระวรสาร

image022image021

เทศน์และให้ข้อคิด

image025

นักเรียนคาทอลิกอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน

image029

image027

image032

image031

รับศีลมหาสนิท (คาทอลิก)

image040

image042

image041

image039

กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณพ่อทั้ง 2 ท่าน

image049

image050

image051

คุณพ่อกล่าวขอบคุณ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu