logo

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 23 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 4

image004

image006

image008

นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ

image010

image012

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น

image014

image016

แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท

image018

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu