logo

Yearly Archives: 2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สรุปเนื้อหาสอบและตารางสอบ ประเมินสรุปคร้ังที่2 ภาคเรียนที่ 2/2563 
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ ครูพร้อมสนับสนุนอย่างสุดกำลัง”
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 เวลา 09:30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu