logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษให้แก่น้องในชุมชนกุฎีขาว ณ มูลนิธิทองทศ

ชมรม Volunteer Teaching English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษให้แก่น้องในชุมชนกุฎีขาว ณ มูลนิธิทองทศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu