logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ การมอบความรัก และความสุขแก่กันและกัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จึงได้จัดเทศการคริสต์มาสเพื่อนำรายได้ไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu