logo

โครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน
เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)

โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)
ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu