logo

โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน

ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี….เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วทั้งประเทศ….ได้มาร่วมแข่งขันและสร้างเครือข่ายนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu