logo

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

วันที่ 9 กันยายน 2563
งานบริการสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยทีมแพพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไท3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu