logo

โครงการความร่วมมือพิเศษในการพัฒนานักเรียน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือพิเศษในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน Data Analysis, Electronic, Mechanic and Programming ร่วมกันสู่การพัฒนาทักษะ Criticalthinking, Creativity, Productivity and Responsibility.
โอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และทีมงานได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu