logo

แห่แม่พระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
คณะเซอร์ คุณครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และแห่แม่พระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบ 100 ปี ในการนี้นักเรียนชั้น.1และ ม.2 ร่วมตั้งแถวรับแม่พระพร้อมถวายดอกไม้ เพื่อขอพรสำหรับโรงเรียนเป็นพิเศษ โดยมี คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu