logo

แบ่งปันความรู้ เกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษา Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบพระคุณ

คุณธนภร แผ่แสงจันทร์ (พี่ฟ้า)

ที่แบ่งปันความรู้ เกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษา Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม A
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
ม.6/2 เวลา 10.55- 11.40 น. และ
ม.6/1+6 เวลา 14.40-15.25 น.
ณ ห้อง 303 และ 302 ตามลำดับ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu