logo

แนะนำ คณะ/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่แนะนำ คณะ/สาขาวิชา
ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน
พร้อมทั้งการสมัครโควตา และชิงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ พี่ๆ ม.6 ที่สนใจ

จำนวน 46 คน

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ในชั่วโมงแนะแนว และ
เวลา 12.50-13.40 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu