logo

แนะนำหลักสูตร การเรียน การสอน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม และการครัว

งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี แนะนำหลักสูตร การเรียน การสอน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม และการครัว ให้กับนักเรียนที่สนใจ 
ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu