logo

แนะนำหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ S P Jain School of Global Management(Singapore)

S P Jain School of Global Management ( SP Jain ) นำโดย Dr.John Fong CEO&Head of Campus (Singapore) จากประเทศสิงคโปร์ได้มาแนะนำหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นม.5และม.6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu