logo

แนะนำการทำข้อสอบ New SAT (Math & Verbal )ให้กับนักเรียน ม.6

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ

อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ
และ
Miss Sumi Sricha Brown
(ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ)

BBA in Hospitality ประเทศ เนเธอร์แลนด์

ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ New SAT (Math & Verbal )ให้กับนักเรียน ม.6 ที่สนใจ จำนวน 22 คน

ณ ห้อง 303 เวลา 16.30 -18.27 น.
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu