logo

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 วันที่ 23 ตุลาคม2563

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก

เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2

 

  1. แสดงบัตรประจำตัวสอบ
  2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ
  3. งดนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  4. ใส่นาฬิกาข้อมือธรรมดา (นาฬิกาแบบเข็ม) สำหรับดูเวลาได้เท่านั้น
  5. แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน

Attachments

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu