logo

แนวทางการเลือกแผนการเรียนและ แนวทางการประกอบอาชีพ

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยคุณพีรนุช แก้วมณี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “แนวทางการเลือกแผนการเรียนและ แนวทางการประกอบอาชีพ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu