logo

แนวทางการสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

นางสาว ฉัตรทิพย์ โกระวิโยธิน และ 
นางสาว มาตินา อนุตรพร
ศิษย์เก่ารุ่น 102 ที่มาให้คำแนะนำน้องๆ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกแผน การเรียน และ แนะนำน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางการสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu