logo

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านราชาวดีชายปากเกร็ด

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 โดยเซอร์วัชรินทร์ เกตุรัตน์ นำผู้แทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน ไปจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ระบายสีรูปภาพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีชาย อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

[srizonfbalbum id=14]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu